Jan van Dijk (1967) is de dirigent van het New Sion Choir. De laatste jaren heeft hij zich als professioneel dirigent, organist en kerkmusicus onder meer gespecialiseerd in de uitvoeringspraktijk van de Anglicaanse kerkmuziek.

 

Het bestuur van het New Sion Choir bestaat uit:

voorzitter: Fred Schonewille 

secretaris: Mirjam van Rossum 

penningmeester: Annemieke Borger

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

De Stichting New Sion Choir for English Church Music heeft als doel: het organiseren en faciliteren van een koor dat zich richt op Engelse kerkmuziek en dat diensten begeleidt met koorzang en concerten geeft.